วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 40280)

ชื่อโครงงาน:การนำเศษวัสดุเหลือใช้นำกลับมาดัดแปลงใหม่ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น

ผู้จัดทำ: พรพิมล  ศรีนะ

ครูผู้สอน: อาจารย์ คเชนทร์  กองพิลา

คำถาม: 1 การที่เรานำเศษวัสดุมาดัดแปลงใหม่ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น

2 เศษวัสดุเหลือใช้เราจะทำแบบไหน

3 ทำไมของที่ใช้แล้วต้องนำกลับมาใช้อีก

ที่มาของโครงงาน:ทำให้เรารู้จักนำเศษวัสดุมาใช้

วัตถุประสงค์:เศษวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์

โฆษณา

การนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาดัดแปลงใหม่ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!